ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ. 11/06/2022

Η νέα διοίκηση της ΕΛ.Ο.Κ., όπως προέκυψε από τις εκλογές της 31.05.2021, κατέστησε σε όλους γνωστό, ότι η ισοπολιτεία για όλα τα μέλη της είναι προϋπόθεση επιτυχίας της. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν επτά νέοι Κανονισμοί μετά από ομόφωνες αποφάσεις των Γ.Σ. της 18.07.2021 και της 31.10.2021, ώστε όλοι να γνωρίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν και να μπορεί μία χρηστή διοίκηση να αποφασίζει επικαλούμενη το Νόμο, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς.

Ο Κανονισμός Δεοντολογίας της ΕΛ.Ο.Κ. περιγράφει με σαφήνεια τις βασικές αρχές συμπεριφοράς στο αθλητικό κίνημα, όπως υιοθετούνται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (W.K.F.) και ειδικότερα στον χώρο του Καράτε. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 και 3 περιγράφονται οι γενικές αρχές και ειδικά αδικήματα των οποίων την φύλαξη και την επιβολή ποινών αντιστοίχως έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Για το πρώτο διάστημα εφαρμογής του Κανονισμού επικράτησε η αρχή της επιείκειας και της ανοχής, ώστε τα μέλη και τα μέλη των μελών της Ομοσπονδίας να έχουν τον χρόνο προσαρμογής που απαιτείται στη νέα θεσμική πραγματικότητα.

Η άσκηση κριτικής αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα – αν όχι υποχρέωση – όλων των μελών της κοινότητας του Καράτε, φυσικών ή νομικών προσώπων, και αποτελεί κατάκτηση του Καράτε μετά τις τελευταίες εκλογές και ταυτοχρόνως είναι εργαλείο για την βελτίωση της ίδιας της διοίκησης. Όλα αυτά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι άπαντες σέβονται κατά την άσκηση της κριτικής το Νόμο, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και ιδιαίτερα τον Κώδικα Δεοντολογίας της W.K.F. και της ΕΛ.Ο.Κ., όπως είναι αποτυπωμένοι στις αποφάσεις των Γ.Σ. και αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.elok.gr.
Η νέα ημέρα του Καράτε πρέπει να οριοθετεί και συμπεριφορές στα πλαίσια της ευπρέπειας χωρίς συκοφαντικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς .

Η συκοφαντία, το ψέμα, η διαστροφή της πραγματικότητας ακόμη και των αποφάσεων του Δ.Σ., η έλλειψη κάθε σεβασμού στα πρόσωπα, στους θεσμούς και προπαντός στην αλήθεια, δεν τιμούν το Καράτε, το αθλητικό κίνημα και τελικά τους κάθε φορά πρόθυμους καταγγέλλοντες. Η δυσφήμιση δεν είναι κριτική είναι αδίκημα και η τέλεσή του δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν υπεύθυνο άνθρωπο μέλος της κοινότητας του Καράτε.

Η διοίκηση ενίοτε και στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας, που τα ίδια τα θεσμικά κείμενα της παρέχουν, σιωπά και ανέχεται, είναι όμως πάντα παρούσα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να εκπληρώσει την εντολή που έλαβε από την συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Γ.Σ

Η παρούσα στο πλαίσιο της απόφασης του ΔΣ πρέπει να εκληφθεί από όλους, ως μια ξεκάθαρη παρότρυνση για σεβασμό της νομιμότητας και του Κανονισμού Δεοντολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button