ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΡΑΤΕ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι εισακτέοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 250 ευρώ (παρ.3 άρθρο 5 της απόφασης)
με αιτιολογία το όνομα τους και τη φράση “δίδακτρα Σχολής Γ” στον τραπεζικό λογαριασμό της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) έως την Δευτέρα 20 Μάϊου 2024

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΡΑΤΕ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ – ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΡΑΤΕ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Back to top button