Εγγραφή στην ιστοσελίδα και επικαιροποίηση στοιχείων

Σύμφωνα με την από 16/2/2022 ηλεκτρονική επιστολή της Γ.Γ.Α. με θέμα Καταγραφή Μελών 2021-22, παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι-μέλη της ΕΛΟΚ άμεσα να προβούν στην συμπλήρωση των στοιχείων τους στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε www.elok.gr ορισμένα από τα οποία στη συνέχεια θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Α.
Σύλλογοι που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από την Ομοσπονδία δεδομένων των υποχρεώσεών της για την τήρηση του καταστατικού και του νόμου.

Για την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη (απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ) και να στείλουν το απόσπασμα πρακτικού καθώς και την Υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου χρήστη στο email της Ομοσπονδίας info@elok.gr

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.elok.gr

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button