ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΣΙΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΕΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΑΛΙΑΡΗΣ – ΦΑΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΜΙΑΣ
 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΕΛΟΣ
 ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
 ΚΑΣΙΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
 ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ
 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
 ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
 ΣΙΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ο.Ε.
Back to top button