που άνηκε ο αθλητής κατά την ημερομηνία των αγώνων
Αφήστε κενό εάν το άθλημα είναι ΚΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Εάν ο αθλητής είναι ανήλικος την αίτηση μπορεί να κάνει μόνο ο κηδεμόνας του