ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΡΑΤΕ Β ́ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

 1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του
  αθλήματος.
 2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως
  31.12.2022).
 3. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου από τη ΓΓΑ στο άθλημα, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της σχολής (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 4. Να έχει προπονητική εμπειρία στο άθλημα, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ επιπέδου σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο/ομοσπονδία, τούτο αποδεικνυόμενο από: α) αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (ΤΑΧΙS) και β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
 5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο
  Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας)

  Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που
  προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Διαβάστε περισσότερα
Back to top button