ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Της Αθλητικής Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ» (εφ’ εξής η Ομοσπονδία) με Α.Φ.Μ. 090068586, η οποία εδρεύει στα Άνω Λιόσια – Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 21, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η Ομοσπονδία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) λειτουργεί δυνάμει των άρθρων 61 – 125 Α.Κ. περί νομικών προσώπων και 19 – 28 Ν.2725/1999 Φ.Ε.Κ. Α΄ 121, όπως ισχύει και του Καταστατικού της (αρ. θεώρησης 37/2021).

Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο του σκοπού της (άρθρο 2 Καταστατικού) διοργανώνει αθλητικούς αγώνες εγχώριου ή διεθνούς ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, μετέχει σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες στην αλλοδαπή ενώ οργανώνει σειρά εκδηλώσεων επετειακού, συμβολικού, επιδεικτικού χαρακτήρα ενώπιον και προς χάριν των μελών και των μελών των μελών της, με στόχο την προαγωγή του καράτε.

Εν όψει του αγωνιστικού προγράμματος του έτους 2022 που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας (www.elok.gr) καλείστε να υποβάλετε έως την 31.01.2022 ενδεικτικό τιμολόγιο για τις μετακινήσεις και ξεχωριστό ενδεικτικό τιμολόγιο για διαμονή και σίτιση στις ακόλουθες αθλητικές εκδηλώσεις λαμβάνοντας υπόψη το ευχερέστερο ει δυνατόν συντομότερο δρομολόγιο καθώς και την ασφάλεια εν γένει των μεταφορών :

 1. EKF Senior Championships
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Gaziantep, ΤΟΥΡΚΙΑ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 24 ΜΑΙΟΥ 2022 – 30ΜAΙΟΥ 2022
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 20 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο και πίσω, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή ή πρακτορείο στην περίπτωση που δεν επιτρέπετε η διαμονή με ελεύθερη επιλογή)
 2. EKF Junior, Cadet and Under 21 Championships
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΑΓΑ, ΤΣΕΧΙΑ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 40 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο και πίσω, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή ή πρακτορείο στην περίπτωση που δεν επιτρέπετε η διαμονή με ελεύθερη επιλογή)
 3. WKF Cadet, Junior and U21 World Championships
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: KONYA, ΤΟΥΡΚΙΑ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 40 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο και πίσω, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή ή πρακτορείο στην περίπτωση που δεν επιτρέπετε η διαμονή με ελεύθερη επιλογή)
 4. 24th Balkan Karate Championships for Seniors and 5th Balkan Karate Championships for Veterans (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΟΚ)
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ για τις ανάγκες της προσφοράς: Κατερίνη
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 300-500 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οργάνωση εθνικών αποστολών από Βαλκανικές Χώρες, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε επιλεγμένα ξενοδοχεία από εμάς), προσκλήσεις και ενημέρωση Εθνικών αποστολών από τις χώρες των Βαλκανίων όπου χρειαστεί
 5. Bαλκανικό πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Bosnia and Herzegovina
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 150-200 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αποστολή με Λεωφορεία, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή ή πρακτορείο στην περίπτωση που δεν επιτρέπετε η διαμονή με ελεύθερη επιλογή)
 6. Bαλκανικό πρωτάθλημα Εφήβων/Νέων και Under 21
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Montenegro
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3-6 Νοεμβρίου
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 100-150 ΑΤΟΜΑ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αποστολή με Λεωφορεία, μεταφορές ξενοδοχείο-γήπεδο καθημερινά, διατροφή, διαμονή (σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή ή πρακτορείο στην περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διαμονή με ελεύθερη επιλογή)

Επισήμανση : Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή συνεργάτη, πέραν της τιμής των τιμολογίων, θα ληφθεί υπόψη το προφίλ του προσφέροντος, ο τρόπος πληρωμής, η αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς, η εξυπηρέτηση κάθε μετακίνησης από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εμπειρία σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες προς την ΕΛ.Ο.Κ. ή / και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες και ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων. Η Ομοσπονδία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υποψήφιων συνεργατών / αναδόχων.

Σε πιθανή παρέκκλιση του τιμολογίου πάνω από 10% θα κληθείτε να την αιτιολογήσετε και η Ομοσπονδία διατηρεί πάντα, ούτως ή άλλως, το δικαίωμα της αζήμιας υπαναχωρήσεως εφ’ όσον κατά την κρίση της η δαπάνη είναι υπερβάλλουσα.
Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της προσφοράς θα δίδονται από την Γραμματεία της Ομοσπονδίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2106813112
E-mail: info@elok.gr

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button