ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να στείλουν το έντυπο στο e-mail info@elok.gr έως και την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 

Στο θέμα του e-mail παρακαλούμε να γράψετε “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σ.Π. (Επώνυμο)”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button