ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία της φόρμας με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.
Αιτήματα έκδοσης Δελτίου τα οποία παραμένουν μη συμπληρωμένα πλήρως και δεν έχει αποσταλεί το σχετικό παράβολο έγκαιρα στην ΕΛΟΚ, διαγράφονται, χωρίς προειδοποίηση μετά την παρέλευση 10 ημερών από την καταχώρησή τους. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο μπορεί να υποβάλει πάλι όλα τα στοιχεία από την αρχή.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ
Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση / Αποδοχή όρων (Πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από όλους τους κηδεμόνες και να συνοδεύει την παρούσα αίτηση έκδοσης δελτίου)
Κάρτα Υγείας Αθλητή/Αθλούμενου

Αυτή η φόρμα είναι για χρήση μόνο από τους συλλόγους μέλη της ΕΛΟΚ

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα μας  για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα

Πληροφορίες για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ: https://elok.gr/archives/2346

Back to top button