Διορισμός Αντιπροσώπου Αθλητικού Συλλόγου

Για τον διορισμό των αντιπροσώπων στην ΕΛΟΚ παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι να στείλουν πρακτικό του Δ.Σ. στο οποίο να ορίζουν τον αντιπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή αυτού. Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ.

 

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

Σεπτέμβριος 2021
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Subscribe on YouTube Upload to Flickr