Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα ακολουθηθεί πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο της
ΓΓΑ.

Α) Οι διαιτητές και οι προπονητές που θα προσέλθουν στο σεμινάριο πρέπει να έχουν ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό Rapid test δηλωμένο στον ΕΟΔΥ.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο πρέπει να παραμείνουν στην κατοχή της Ομοσπονδίας για δεκαπέντε ( 15) ημέρες.
Β) Η χρήση μάσκας εντός του γηπέδου είναι υποχρεωτική
Γ) Οι διαιτητές πρέπει να προσέλθουν με την στολή διαιτησίας.