Ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας μας, εφιστάται η προσοχή σε όλα τα σωματεία καράτε, όπως μεριμνήσουν άμεσα ώστε να τακτοποιήσουν κάθε τυχόν εκκρεμότητα που έχουν, ώστε να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας τους, προκειμένου έτσι να μπορέσουν να ασκήσουν νόμιμα και δημοκρατικά το δικαίωμα ψήφου τους.

Βούληση της Προσωρινής Διοίκησης είναι η διεξαγωγή των εκλογών με ηρεμία, διαφάνεια και απόλυτα νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες. Η απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της ισονομίας, η οριζόντια τήρηση της νομιμότητας και η πολιτισμένη εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι, ο πάγιος τρόπος άσκησης του διοικητικού έργου εκ μέρους της προσωρινής διοίκησης, με την ελπίδα να εμπνεύσει και τις Διοικήσεις εκείνες, που δεν θα προκύψουν ως προϊόν διαιτησίας αλλά της ελεύθερης και ανεπηρέαστης βούλησης των εκλεκτόρων σωματείων.

Στόχος των αρχαιρεσιών είναι η επόμενη ημέρα να βρει το ελληνικό καράτε σε μια νέα τροχιά, χωρίς τις παθογένειες και τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, με ενότητα και πρόοδο που μόνο ένα πολιτισμένο περιβάλλον μπορεί να εξασφαλίσει. Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούνται όλοι οι σχετιζόμενοι με το άθλημα στη χώρα μας να αποφεύγουν εφεξής αντεγκλήσεις, οξείς χαρακτηρισμούς και εντάσεις, οι οποίες παρατηρείται να εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Η κόσμια συμπεριφορά, ειδικότερα στο εκτεθειμένο περιβάλλον των μέσων μαζικής δικτύωσης, εκτός από την εικόνα του αθλήματος και του επιπέδου των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, αποτελεί συστατικό ήρεμης, ειρηνικής και αξιοπρεπούς προεκλογικής ατμόσφαιρας, που μπορεί να εγγυηθεί την ήρεμη και δημοκρατική εκλογική διαδικασία.