ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ (08/01/2022)

Η επιτροπή ανάπτυξης υλοποιώντας την επιθυμία της διοίκησης να συμβάλει με προτάσεις στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ομοσπονδίας, συνεδρίασε σήμερα 8/1/22 και κατέληξε σε μια σειρά από προτάσεις στην λογική ότι, εκτός από τα ποσοτικά, μετρήσιμα κριτήρια (αριθμός σωματείων, δελτίων, χρόνια παραμονής στο άθλημα, συμμετοχές κλπ) πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση και στήριξη της ουσίας και της εικόνας του αθλήματος.
Δηλαδή να ενισχυθούν και να αναδειχθούν:

  • Οι παιδαγωγικές, ψυχοσωματικές διαστάσεις και τα οφέλη της συμμετοχής.
  • Να εδραιωθεί το ευ αγωνίζεσθε, ο σεβασμός, η ισονομία, η δημοκρατική και ισότιμη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής ή οικονομικής διάκρισης.
  • Να γίνουν επικοινωνιακές καμπάνιες, προβολές, συζητήσεις, επιδείξεις σε συνεργασία με σχολεία, δήμους, περιφέρειες, οργανισμούς, φορείς κλπ για την γνωριμία με το άθλημα και το όφελος της οργανωμένης άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα
Back to top button