ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΙΣ 24/06/2021

Συνεδρίασε εχθές Πέμπτη 24.06.21 το Διοικητικό Συμβούλιο με παρουσία δεκατριών μελών του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
1. Με έντεκα θετικές ψήφους και δύο λευκές αποφασίστηκε η ακύρωση της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας που είχε αποφασιστεί στο προηγούμενο Δ.Σ. και η πραγματοποίησή της το Σάββατο 17/07/2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM με τα ακόλουθα θέματα:
α) Εναρμόνιση καταστατικού με τον αθλητικό νόμο και την Παγκόσμια Ομοσπονδία
β) Έγκριση απολογισμού 2020
γ) Επικαιροποίηση και αλλαγή κανονισμών
2. Με έντεκα θετικές ψήφους και δύο κατά αποφασίστηκε να συσταθεί Ειδική επιτροπή Εξεταστών περιορισμένης θητείας και ειδικού σκοπού για κατάταξη βαθμών dan.
3. Ομόφωνα αποφασίστηκε η μεταγραφή δύο αθλητών από διαγραμμένους συλλόγους.
4. Ομόφωνα αποφασίστηκε η θεώρηση από το Δ.Σ. των στοιχείων είσπραξης και πληρωμών της Ομοσπονδίας.
5. Ομόφωνα αποφασίστηκε ο καταρτισμός καταλόγου ανενεργών σωματείων για την εκκαθάριση του μητρώου της Ομοσπονδίας.
6. Με έντεκα θετικές ψήφους και δύο κατά αποφασίστηκε η αποδοχή δωρεάς ύψους 6.060€ από τον Πρόεδρο προς την ΕΛ.Ο.Κ.
7. Με έντεκα θετικές ψήφους και δύο κατά αποφασίστηκε η αποδοχή της ταμειακής διευκόλυνσης ύψους 2.000€ από τον Πρόεδρο προς την ΕΛ.Ο.Κ.

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button