categories-news

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των συλλόγων και των μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε σχετικά με τις ενέργειες και τις αποφάσεις της Προσωρινής Διοίκησης για την περίοδο Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2020, σας ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν επιπλέον των καθημερινών εργασιών τα εξής:


1)
Επαναλειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας από 18 Μαΐου (νωρίτερα από κάθε άλλη ομοσπονδία στο Ο.Α.ΚΕ.Άνω Λιοσίων) με τήρηση όλων των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (απολύμανση των γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων καθώς και των κλιματιστικών, τήρηση διαδικασιών για την ιχνηλάτηση επαφών λόγω Covid-19 κ.ο.κ.)

2) Άμεση έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων και δικαιολογητικών στους ενδιαφερόμενους αθλητές (πριν την ολοκλήρωση των πανελλήνιων εξετάσεων) για την εγγραφή τους στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γ.Γ.Α. και την μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.(με έξι θετικές ψήφους)

3) Συμμετοχή του αναπληρωτή προέδρου και του προέδρου στην 1η τηλεδιάσκεψη των εθνικών ομοσπονδιών με τον Πρόεδρο της WKF κο Antonio Espinos στις 27 Μαΐου σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 (αναβλήθηκε για το 2021 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στο Ντουμπάι), την αναθεώρηση του συστήματος πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Tokyo 2021 καθώς και τα πρωτόκολλα για την ασφαλή επάνοδο στην αγωνιστική δραστηριότητα.

4) Υποβολή προτάσεων και συμμετοχή του Προέδρου στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. για την σταδιακή επάνοδο στην αθλητική δραστηριότητα και την σταδιακή άρση των περιορισμών στις προπονήσεις και την λειτουργία των αθλητικών συλλόγων. Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης και των απαραίτητων ιατρικών εντύπων που πρέπει να τηρούνται από τους συλλόγους και τους αθλητές. Συμμετοχή του Προέδρου σε τηλεδιασκέψεις με όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και αρμόδιους φορείς και κατάθεση κοινών προτάσεων για έμμεσα μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ειδικότερα των μαχητικών αθλημάτων.

5) Υποβολή του υγειονομικού πρωτοκόλλου προπονήσεων για το άθλημα του Καράτε το οποίο εγκρίθηκε από την ειδική Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή και αναρτήθηκε στη σελίδα της Γ.Γ.Α. πριν από το προβλεπόμενο αρχικό σχεδιασμό.

6) Αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων των μελών συλλόγων της Ομοσπονδίας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων. Σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν επίσης στην σελίδα της ΕΛ.Ο.Κ για την προεγγραφή των σωματείων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού μητρώου της Γ.Γ.Α.

7) Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε σωματεία μέλη για χρήση στην Γ.Γ.Α., σε Δήμους και Περιφέρειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α. ή να λάβουν βεβαίωση για την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του Καράτε κ.ο.κ.

8) Αναμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος 2020 της ΕΛ.Ο.Κ λόγω της πανδημίας για την διεξαγωγή των πανελλήνιων πρωταθλημάτων Παίδων - Κορασίδων, Εφήβων - Νεανίδων και Νέων, του Κυπέλλου U21, των Κυπέλλων Τοπικών Επιτροπών καθώς και του Κυπέλλου Εγχρώμων & Μαύρων Ζωνών. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση της παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια (Χαλκίδα, Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκι, Βέροια κ.ο.κ.) και την χορήγηση άδειας για την τέλεση των εν λόγω αθλητικών συναντήσεων από τις αρμόδιες Περιφέρειες και προκήρυξη των αγώνων. (με 10 θετικές ψήφους)

9) Υποβολή του υγειονομικού πρωτοκόλλου αγώνων για το άθλημα του Καράτε (λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες που ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Καράτε - WKF) το οποίο εγκρίθηκε από την ειδική Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή και αναρτήθηκε στη σελίδα της Γ.Γ.Α.

10) Συγκρότηση της Επιτροπής Μεταγραφών για την εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων μεταγραφών αθλητών – τριών που υποβλήθηκαν στην ΕΛ.Ο.Κ

11) Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων και δικαιολογητικών σε ενδιαφερόμενους αθλητές ενόψει του χαρακτηρισμού τους ως επίλεκτοι στρατευμένοι αθλητές από το ΑΣΑΕΔ. (με έξι θετικές ψήφους).

12) Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας.

13) Συνέχιση και ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (ΣΟΛ) για την οικονομική χρήση έτους 2019 προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός απολογισμός που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση.

14) Υποβολή οικονομικών καταστάσεων της ΕΛ.Ο.Κ στην Γ.Γ.Α. και προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει της επιχορήγησης που ανακοίνωσε η Γ.Γ.Α.

15) Συνεργασία και υποβολή στοιχείων για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο της ΕΛ.Ο.Κ από την Ελληνική Αρχή Διαφάνειας για τις οικονομικές χρήσεις 2014 έως 2018. Παραλαβή σχετικού πορίσματος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

16) Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και συνεργασία για την Υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αξιοποίησης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Άνω Λιοσίων (ΟΚΑΛ) μεταξύ της Γ.Γ.Α., του Δήμου Φυλής, της ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014, του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ) και των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

17) Συμμετοχή σε συσκέψεις των Ομοσπονδιών Μαχητικών Αθλημάτων με την ΚΑΕ ΑΕΚ για την ανακατανομή της χρήσης από τις ομοσπονδίες των γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων στο ΟΚΑΛ. Εξασφάλιση της χρήσης από την Ομοσπονδίας μας του υπάρχοντος γραφείου και της απρόσκοπτης λειτουργίας της γραμματείας καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών για την εγκατάσταση των υπηρεσιών και των αθλητικών υποδομών της ΚΑΕ ΑΕΚ στο ΟΚΑΛ.

18) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μίσθωσης γραφειακών χώρων στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., στο Σ.Ε.Φ. ή σε άλλο ακίνητο εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο μέλλον από το πλαίσιο λειτουργίας του ΟΚΑΛ.

19) Επίδοση δικαστικών αποφάσεων σε ενδιαφερόμενους συλλόγους.

20) Ενέργειες επιστροφής της διαχείρισης του domain name (elok.gr) στα στοιχεία της ομοσπονδίας, όπου μέλος της προηγούμενης προσωρινής διοίκησης τα πήρε στο όνομά του αλλάζοντας όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα την αδυναμία ανανέωσης του domain και της επικοινωνίας με τον πάροχο με ότι προβλήματα αυτό συνεπάγετε. 

21) Καταδίκη από μέλη της πλειοψηφίας σε επεισόδιο βιαιοπραγίας και προπηλακισμού, εναντίον θεσμικού μέλους του αθλήματος που πραγματοποιήθηκε εντός των γραφείων της ομοσπονδίας παρουσία προπονητών μελών μας.
22) Συμμετοχή του προέδρου στην 2η τηλεδιάσκεψη εθνικών ομοσπονδιών με τον Πρόεδρο της WKF κο Antonio Espinos στις 28 Αυγούστου σχετικά με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν με την έξαρση της πανδημίας την θερινή περίοδο, τις επιπτώσεις από τους περιορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις και την ασφαλή επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας. Ανανέωση της τηλεδιάσκεψης για το Δεκέμβριο.
23) Συνάντηση και συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και το τμήμα Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α.

24) Υποβολή των τροποποιήσεων του Κανονισμού Διεξαγωγής Αγώνων στην Γ.Γ.Α. προς έλεγχο νομιμότητας και έγκρισή του.
25) Δημιουργία ειδικού πεδίου ενημέρωσης των μελών και των συλλόγων στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Κ σχετικά με τις επικαιροποιημένες οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. ενόψει της επανέναρξης της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας, τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που αφορούν τις περιοχές αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης, την διαχείριση κρούσματος Covid19 κ.ο.κ.

 

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε επ' ωφελεία των αθλητών, των μελών μας και της ανάπτυξης του αθλήματος!
#μένουμε_ασφαλείς

Οκτώβριος 2020
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sign in with Google Sign in with Gmail Subscribe on YouTube Upload to Flickr

karate covid

Δηλωση συμμετοχής

karate register onlineΗλεκτρονική πλατφόρμα αγώνων ΕΛΟΚ
Online Registration


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χρήσιμες συνδέσεις

banner say no

S5 Box

Είσοδος