Διαβάστε την επιστολή του Υφυπουργού Αθλητισμού σχετικά με την πλατφόρμα προεγγραφής αθλητικών σωματείων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.