ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) με την υπ’ αριθ. 23/14-2-2018 Απόφασή του απορρίπτει την προσφυγή του  κου Γεωργίου Μπίκα κατά της Διαπιστωτικής πράξης έκπτωσής του από μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ, που εκδόθηκε με το υπ. αριθμ. 364 Πρακτικό Συνεδρίασης της 15/6/2017 του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επικυρώνοντας ως νόμιμη την διαδικασία έκπτωσής του λόγω παράβασης των διατάξεων περί κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του αθλητικού νόμου.