Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛ.Ο.Κ. μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η έκδοση διπλωμάτων KYU της Ομοσπονδίας να γίνεται ηλεκτρονικά.
Κάθε σύλλογος που επιθυμεί να εκδώσει KYU από την ΕΛΟΚ μπορεί να αιτηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες αυτές. (Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική φόρμα για τα KYU στο κεντρικό μενού "ΕΓΓΡΑΦΑ/ΦΟΡΜΕΣ" - "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KYU")

 

KYU που έχουν δοθεί πριν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν καταγραφεί πάνω στην ταυτότητα αθλητή, να είναι θεωρημένα από τον εξεταστή του συλλόγου (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή) και να τηρούν τα μεσοδιαστήματα όπως αυτά αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια θα θεωρούνται από την ΕΛΟΚ.

Σε περίπτωση που ο αθλητής έχει πάρει ήδη KYU από τον σύλλογο, έχει δελτίο αλλά δεν έχει ταυτότητα αθλητή, θα πρέπει να εκδοθεί ταυτότητα και να περαστούν τα KYU από τον εξεταστή του συλλόγου. Για να επισπεύσουμε αυτή τη διαδικασία θα μπορεί να στείλει ο σύλλογος μία υπεύθυνη δήλωση του εξεταστή που βεβαιώνει την ορθότητα των ΚΥU και των ημερομηνιών που δόθηκαν. Καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης αυτής είναι η 31/12/2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορεί να εκδοθεί KYU ή DAN εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δελτίο στην Ομοσπονδία.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ KYU ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΟΘΕΙ