ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΟΚ

Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση των επτά μελών του αποφάσισε τα παρακάτω:
1. Έγκριση πληρωμών ύψους 6.332,35€ που αφορούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε ( 3.651,50€) την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καράτε (900€) , τιμολόγια για εκτυπώσεις καρτών υγείας και διπλωμάτων εντολής διοίκησης Κουλουρίδη ( 1.664,08 € ) και υπόλοιπο μισθοδοσίας Εθνικού Προπονητή ( 116,77€).
2. Εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ., δικηγόρο Αθηνών, κύριο Παναγιώτη Περάκη να παραστεί στις δικαστικές υποθέσεις εναντίον της διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. Ο κύριος Περάκης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ΑΜΙΣΘΙ.
3. Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίζεται η αιτούμενη αναγνώριση των διπλωμάτων Dan της W.K.F. ως Dan ΕΛ.Ο.Κ. στους αιτούντες Κωνσταντίνο Αγάθο και Δημήτριο Τσακατάνη, διευκρινίζοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση αυτή δεν αλλάζει την φύση των εν λόγω Dan, ήτοι αν πρόκειται για Dan που χορηγήθηκαν τιμητικά από την W.K.F. παραμένουν τιμητικά και μετά από την αναγνώρισή τους από την ΕΛ.Ο.Κ., όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 20 του οικείου Κανονισμού.
Αποφασίζεται επίσης, ελλείψει διαφάνειας για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή από τα πρακτικά των Δ.Σ. δεν προκύπτει οτιδήποτε σχετικώς, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και ερωτηματικά για τον τρόπο απονομής αυτών των Dan από την W.K.F. (η οποία έγινε πάντοτε μετά από πρόταση της ΕΛ.Ο.Κ. προς την W.K.F.), ότι εφόσον πρόκειται για τιμητικά διπλώματα της W.K.F., κάτι που προκύπτει από το περιεχόμενό τους, ως τέτοια και μόνο αναγνωρίζονται και από την ΕΛ.Ο.Κ., εμπίπτοντας στο άρθρο 20 του οικείου Κανονισμού. Επιπροσθέτως αποφασίζεται η συγκρότηση Επιτροπής, απαρτιζόμενης από τα μέλη της Διοίκησης Κ. Μητρόπουλο, Αθ. Φυλακτό και Στ. Σκούφια, να ελέγξει από τα αρχεία της ΕΛ.Ο.Κ. αλλά και σε συνεννόηση με την W.K.F. ποιοι από αυτούς στους οποίους έχουν απονεμηθεί Dan από την W.K.F. έχουν λάβει τα Dan αυτά κατόπιν εξετάσεων από την ΕΛ.Ο.Κ. ή τιμητικώς.

Ιανουάριος 2021
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sign in with Google Sign in with Gmail Subscribe on YouTube Upload to Flickr